Elbosoft Consulting објавува партнерство со FootfallCam како овластен продавач

Elbosoft Consulting, водечки провајдер на иновативни бизнис решенија, со задоволство го објавува новото партнерство со FootfallCam, водечка компанија за системи за броење луѓе. Оваа соработка го обележи Elbosoft Consulting како овластен продавач на напредните технологии за броење луѓе на FootfallCam.

Нова ера на клиентски податоци

Со ова партнерство, Elbosoft Consulting ќе ги донесе напредните системи за броење луѓе на FootfallCam до поголем спектар на прецизни податоци и аналитика за клиентскиот сообраќај. Оваа технологија им овозможува на бизнисите да ги оптимизираат своите операции, да ги подобрат искуствата на клиентите и да го зголемат профитот.

Обврзување кон извонредност

Elbosoft Consulting секогаш е ангажиран да доставува напредни решенија кои го поттикнуваат растот и ефикасноста на своите клиенти. Партнерство со FootfallCam ни овозможува да понудиме неспоредлив увид во однесување на потрошувачите, што е сè повеќе од круцијална важност во денешниот конкурентен пазар.

За FootfallCam

FootfallCam е глобален лидер во решенијата за броење луѓе, обезбедувајќи точни и прецизни податоци на бизнисите во различни индустрии. Нивните иновативни системи се дизајнирани да ги поддржат бизнисите во донесувањето на информирани одлуки базирани на увид во клиентскиот сообраќај во реално време.

За Elbosoft Consulting

Elbosoft Consulting се специјализираше за обезбедување на стратешки консултантски услуги и технолошки решенија. Со фокус на задоволството на клиентите и технолошката иновација, Elbosoft Consulting помага на бизнисите да ги постигнат своите цели и да остварат конкурентска предност.

48
Male
ул. Сава Михајлов 10, бр. 6
https://www.elbosoftconsulting.com