Elbosoft Consulting е овластен провајдер за бројачи на луѓе во Македонија од компанијата FootfallCam, водечки бренд во светот на бројачите на луѓе. Посветени сме на тоа да обезбедиме сеопфатна услуга на продавниците и шопинг центрите. Ова опфаќа консултации, инсталација, обука и одржување..

Со бројачите на луѓе можете да се запознаете со однесувањата на купувачите и да ја зголемите продажбата со подобро разбирање на посетителите во продажните места.