Бизнис консалтинг

Консалтинг за унапредување на бизнисот Менаџмент на снабдувачк синџир Менаџмент на набавки Менаџмент на магацин Бизнис интелигенција Системи за

Nebim V3 комплетно ЕРП решение

Сеопфатен и интегриран Менаџирајте ги сите Ваши бизнис процеси, од набавки, прием во магацин, па се до финансиски менаџмент

Решение за броење луѓе

Elbosoft Consulting е овластен провајдер за бројачи на луѓе во Македонија од компанијата FootfallCam, водечки бренд во светот на